مجله نوجوان 86 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 86 صفحه 10

یاد دوست جویبار خاطرات * یک روز گچ کار آوردند که حسینیه را سفید کنند ، امام متوجه شدند و گفتند کار را متوقف کنید ، همان گچ و خاکی که هست ، کافی است ، خیلی هم خوب است . لازم نیست سفیدش کنید . * روزی با یکی از دوستان رفتیم بازار یک فرش خریدیم و آوردیم تا داخل اتاق امام بیندازیم تا خواستیم فرش را پهن کنیم ، امام گفتند : «چه کار می کنید ؟» گفتم : «آقا این فرش را می خواهیم اینجا بنیدازیم .» گفتند : «لازم نیست . همین موکت کافی است . خیلی هم خوب است . فرش را جمع کنید و ببرید پس بدهید .» * یک بار که با سایر اعضای دفتر نشسته بودیم ساعت تقریباً ده شب بود . آیفون صدا کرد . صدای امام بود که فرمودند که یکی از لامپها روشن مانده ، خاموشش کنید . محمدرضا صدرا

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 86صفحه 10