مجله نوجوان 91 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 10

یاد دوست بهار قرآن در کلام امام * حتی قرآن به خط حضرت امیر یا به خط حضرت سجاد هم الان موجود است در بین ما که همین است؛ غیر از این هیچ چیز نیست ، همین قرآن است ، هیچ تغییری نکرده است . * این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست ، از صدر اول تا حالا ، یک کلمه یا یک حرف در او زیاد و کم نشده است . بحمدالله قرآن ماند بین مسلمین و نتوانستند قرآن را تحریف کنند و بردارند . اگر می توانستند ، بر می داشتند . * در ماه مبارک رمضان قضیه ای اتفاق افتاد که ابعاد آن قضیه و ماهیت آن قضیه در ابهام الی الابد مانده است . نزول قران بر قلب رسول الله در لیله القدر ، کیفیت نزول و قضیه چه بوده است و روح الامین در قلب آن حضرت قرآن را نازل کرده است و از طرفی خدا انزلناهُ فی لیله القدر این نزول قرآن در قلب پیغمبر در لیله القدر کیفیتش چیست ؟ باید بگویم غیر از خود رسول اکرم و آنهایی که در دامن رسول اکرم بزرگ شدند و مورد عنایت خدای تبارک و تعالی ، عنایات خاص او بودند ، برای دیگران مطلقاً در حجاب الهام است که مسئله تنزل چیست ، نزول در قلب چیست ، روح الامین چیست ، کیفیت وارد شدن روح الامین با قرآن در قلب رسول الله چیست ، نزول در قلب رسول الله چیست ، « لیله القدر » چیست ؟ این ها مسائلی است که به نظر سطحی یک مطالب آسانی است و گاهی هم یک حرفهایی گفته شده است؛ لیکن به شما عرض کنم کیفیت نزول قرآن در ابهام باقی مانده است برای امثال ما و کیفیت نزول ملائکه الله در لیله القدر و ماهیت لیله القدر . * قرآن را متنزل کرده است در ماه رمضان . قرآن نازله ای است که پس از عبور ا ز حجاب های نور ، وارد شده است در ماه مبارک رمضان ، آن هم بر قلب مبارک رسول خدا و از آن جا باز متنزل است تا رسیده است به جایی که با زبان گفته می شود . * ماه مبارک رمضان که ماه مبارک است ممکن است برای این باشد که ماهی است که ولی اعظم یعنی رسول خدا واصل شده است و بعد از وصول ، ملائکه و قرآن نازل می شوند . به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل می شود و ملائک نازل می شوند . ولی اعظم ، به حقیقت قرآن می سد در ماه مبارک و شب قدر و پس از رسیدن ، متنزل می کند به وسیله ملائکه - که همه تابع او هستند - قرآن شریف را ، تا به حدی که برای مردم بگوید . * ماه مبارک رمضان مبارک است؛ برای اینکه وحی وارد شده است یا به عبارت دیگر ، معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است . * این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه مبارک شعبان این ها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب قلب خودش می کند برای اینکه مهیا بشود برود مهمانی؛ مهمانی خدا ، مهمانی ای که در آنجا سفره ای که پهن کرده است قرآن مجید است و محلی که در آنجا ضیافت می کند مهمش « لیله القدر » است و ضیافتی که می کند ضیافت تنزیهی و ضیافتی اثباتی و تعلیمی است . نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه ، به مجاهده ، به ادعیه مهیا می کند تا برسند به آن سفره ای که از آن باید استفاده کنند و آن « لیله القدر » است که قرآن در آن نازل شده است . * « لیله القدر » را که قرآن نازل شده است ، همۀ سعادت عالم در آن شب نازل شده است و از این جهت ، از همه شب های عالم بالاتر است . * خدای تبارک و تعالی به واسطۀ سعۀ رحمت بر بندگان ، این کتاب شریف را از مقام قرب و مقدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم ، تنزل داده تا به عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوۀ الفاظ و صورت حرف در آمده . * در کیفیت نزول قرآن در حدیث است که جمله واحد در « بیت المعمور » و در ظرف بیست و سه سال بر رسول خدا است . * قرآن مراتب دارد ، هفت بطن یا هفتاد بطن از برای قرآن است؛ از این بطون تنزیل کرده است تا رسیده است به جایی که با ما می خواهد صحبت کند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 10