مجله نوجوان 91 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 25

به زبان خودشان با درختی که زند سر به فلک به زبان مه و ابر به زبان لجن و سایه و لک به زبان شب و شک حرف مزن با درختان برومند جوان به زبان گل و نور به زبان سحر و آب روان به زبان خود شان حرف بزن طرح های بهاری نقطه چینی از گل طرح کمرنگی از غنچه و برگ ناتمام است بهار خانه ای شعله ور از سرخی گل دود سبزی بر بام کارمندی خسته مثل یک کار اداری به افق می نگرد . نام کوچک درخت را به نام برگ بهار را به نام گل ستاره را به نام نور کوه را به نام سنگ دل شکفته مرا به نام عشق عشق را به نام درد مرا به نام کوچکم صدا بزن حکایت پروانه و مگس آورده اند پروانه و مگس پر شان را با یکدیگر معاوضه کردند اما مگس دوباره روی زباله بود پروانه روی لاله چاپ دوم بگذار تو را به لب تبسم برسد راز دل ما به گوش مردم برسد بنشین بغل آینه تا بار دگر زیبایی تو به چاپ دوم برسد چرخ ستاره پنجره کمک کنید هلش بدیم چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره بلکه با دیدنش یه شب وابشه چند تا حنجره به ما که خسته ایم بگه خونه بهار کدوم وره تو شهرمون آخ بمیرم چشم ستاره کور شده برگ درخت باغمون زباله سپور شده ستاره امیدمون رفته از اینجا دور شده کاش تو فضای چشممون پیدا بشه یه شاپره به ماکه خسته ایم بگه خونه بهار کدوم وره کنار حوض ماهیا گربه رو نازش می کنن آخر خط که می رسیم خطو درازش می کنن آ های فلک که گردنت از همه مون بلند تره به ماکه خسته ایم بگو خونه بهار کدوم وره

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 25