مجله نوجوان 91 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 91 صفحه 33

افقی طراح مسعود اختری 1 - هدایت کننده - از عناصر موجود در هوا 2 - ننر - پایتخت ایتالیا - از اجزای صورت 3 - خط کش مهندسی - سوغات کاشان 4 - سوگند - پشیمانی 5 - واحد پول ژاپن - پوشش - از کرم های انگلی 6 - رئیس جمهور بازیگر آمریکا - کفش ورزشی 7 - از شهر های قدیم خراسان - ماده ضدعفونی کننده آب - ضمیر سوم شخص مفرد 8 - از وسایل ارتباط جمعی - فرخندگی ، خیر و برکت 9 - پیامبر زیباروی - ماه سرما - گوشت ترکی 10 - محصول آب و صابون - محل برگزاری مسابقات المپیک 2004 11 - از شهر های دیدنی استان لرستان - رقیب عمودی 1 - روز شهادت دکتر بهشتی - نام سازی است 2 - بنیانگذار شعر نو - خیس 3 - قلب - هر گردی نیست ! 4 - صربستان و مونتنگرو - خمیده و اریب 5 - یار فارسی زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله - نوعی بیسکوئیت 7 - از عناصر بدن جانداران - محل عبادت مسیحیان 8 - زهر - بنیانگذار وحدت حوزه و دانشگاه 9 - برادر - ماده نیست 10 - ماده ای برای حالت دهندگی مو - نامی دخترانه 11 - گیاه - صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متّحد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 33