مجله نوجوان 125 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 3

موجیم که آسودگی ما، عدم ماست همه چیز درست می‏شود اگر خدا بخواهد یعنی اگر خدا بخواهد همه چیز درست می‏شود و دقیقاً یعنی به جز خدا، هر که هست کاره‏ای نیست و هیچ کاره است. وقتی خداوند متعال خیری برای کسی یا کسانی و یا مردمانی اراده می‏کند، هیچ کس نمی‏تواند مانع رسیدن خیر به آن مردمان شود و همچنین گاهی که خداوند اراده می‏کند تا طعم عذاب را بر ملّتی بچشاند هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر آن عذاب نیست. یکی از دوره‏های مهم تاریخی که در آن برای تماشای عرصۀ بی‏انتهای قدرت الهی و درک این ارادۀ لایتناهی حتّی به باز کردن چشم هم نیازی نبود همان دوران پر از شور اولین سالهای پس از انقلاب بود. تمام کسانی که در آن روزها نفس کشیده بودند می‏دانستند و می‏دیدند و می‏بوییدند که همواره دست خداوند، ملّت ایران را یاری می‏کند و باران رحمت خداوند بر سر مردم این مرز و بوم طراوت و طهارت می‏پراکند. خداوند خیری را نثار مردم ایران کرده بود که هیچ کس نمی‏توانست آنها را از برکت آن محروم کند. تنها در یک اقدام تروریستی، حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران، بیش از هفتاد نفر از متخصّص‏ترین و متعهد‏ترین نیروهای کارآمد و مدیران ارشد خود را از دست می‏دهد. سالها پیش در چنین روزی دشمنان بالندگی و سرفرازی ایران اسلامی در یک عملیات وحشیانه بهترین یاران امام و انقلاب را به شهادت می‏رسانند و از نشانه‏هایرحمت بی‏پایان خداوند همین بسکه نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران با هجوم رگباری از تبرها شکسته نمی‏شود و چون ققنوس هر بار سرفرازتر، از دل این آتشها سربرمی آورد و این اعجاز شهادت است. این اعجاز عاشوراست. انقلاب اسلامی ایران در روز هفتم تیر بسیاری از نیروهای مخلص خود را از دست داد امّا مکتب انسان ساز امام به گونه‏ای بودکه باشهادت هر بهشتی صدها بهشتی از این مکتب فارغ التحصیل می‏شد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 3