مجله نوجوان 125 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 125 صفحه 23

پاسخ جدول شماره قبل افقی 1 - ازدواج- شهری در کشور آذربایجان 2 - محبت 3 - کافی- واحد انرژی- حرف اضافه 4 - روز عرب- مخ- دست به هم ریخته 5 - خراب وارونه- صفت روباه 6 - روز تولد حضرت زینب 7 - صید- کارگر خانگی 8 - یک انگلیسی- ملّت به هم ریخته- سر 9 - مخفف اگر- کسانی که در زمان امام علی علیه السّلام از دین خارج شدند- ضمیر دوّم شخص مفرد 10 - مأمور قطع و وصل کردن ریلهای راه آهن 11 - زبان قرآن- میوه‏ای بهشتی عمودی 1 - پزشک - شکر فرنگی 2 - بر اسب می‏نشیند 3 - زیاد نیست- پسر عموی ظالم معاویه- لیز 4 - یکی از مصالح ساختمانی- بزرگترین دریاچۀ جهان - بد نیست 5 - کاری که انجام آن گناه دارد- یک شکل هندسی 6 - یکی از همسایگان ترکیه 7 - آشکار - میوۀ پخته شده با شکر 8 - سریع- حاشیه نیست- هر جانداری دارد 9 - چه وقت- نام دیگر کماندو - طاقت و توان 10 - تهیه و آماده کردن 11 - اوّلین شهید اسلام- فرستاده

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 125صفحه 23