مجله نوجوان 228 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 228 صفحه 17

بن ابی طالب نیز در دربار نجاشی ، آن جنان از حق و حقیقت قرآن کریم سخن می گوید که حتی نجاشی ، پادشاه مسیحی را به تواضع و گریه وا می دارد . عبدالله بن مسعود ، جوان متعهدی بود که به عنوان قاری و مبلغ قرآن ، تا پای جان از اسلام دفاع کرد . معصب بن عمیر ، معاذ بن جبل ، حنظله بن ابی عامر ، و اسامه بن زید ، از جمله جوانان عصر نزول قرآن هستند که به ترتیب ، مبلغ ، فرماندار ، جنگجو و فرمانده سپاه بوده اند . بیشتر پیشوایان معصوم ( ع ) در سنین جوانی ( از چهارده تا سی سالگی ) به امامت رسیده اند . فیلسوف جوان بو علی سینا ، هم چنین حکیم شهاب الدین سهروردی و . . . ار این جمله اند . اینان نمونه هایی از جوانانی بودند که توانستند از واقعیت و حقیقت بهره گیرند و از راهنمایی های دین و قر آن استفاده کنند . جوانان قرآنی قرآن جوانان را به بهره گیری صحی از دوران جوانی فرا می خواند و خود نمونه ها یی در این مورد معرفی می کند : از جمله حضرت ابراهیم ( ع ) ، جواتن هجده ساله ای که با اراده آهنین ، در قلب دنیای تاریک زمان خود درخشید و باعث ایجاد تحولی عظیم در تاریخ بشریت شد . حصرت یوسف ( ع ) نیز با آموختن علم و حکمت در دوران جوانی ، توانست با اراده آهنین درس عفاف و کشور داری را به همه جوانان بیاموزد . او حتی در درون چاه و زندان ، و در میان انواع تهمت ها موفق شد از شرایط و زمان و مکان ، به سود خود بهره گیرد . یوسف ( ع ) هرگز به دلیل فشارهای متعدد ، تسلیم خواسته های نفس خویش نشد و در عین حال ، حضور فعال و گسترده ای در امور مملکت داشت . داستان حضرت موسی ( ع ) ، ماجرای طالوت ( ع ) ، جوانان اصحاب کهف و . . . نمونه هایی هستند که در قرآن کریم آمده است . ممکن است گفته شود آیا قرآن کریم ، همان گونه که الگوی مناسبی برای پسران معرفی می کند ، برای دختران جوان نیز الگویی ارائه کرده است ؟ او چه کسی است و چه ویژگی هاییدارد ؟ یکی از مناسب ترین الگوهای قرآن کریم برای دختران جوان ، حضرت مریم ( س ) است . نام آن حضرت ، گاه به تنهایی و گاه همراه با نامفرزندش ، عیسی ( ع ) ، چندین بار در قرآن کریم آمده است؛ از جمله : «ای مریم ! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان عالم برتری داده است . » در مقام ومنزلت این دختر جوان همین بس که فرشتگان با وی سخن می گفته اند ، حال آن که آنان جز با پیامبران اولوالعزم ، با کسی دیگر سخن نمی گویند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 228صفحه 17