مجله نوجوان 245 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام در برابر باد فرم اشتراک آفتاب مهربانی چاخان باز طنز عکس خنده های زورکی از دفتر خاطرات گربهاز لابلای کتابها ورزشی داستانک ها دو هفته نامه نوجوانان ایران سال ششم، شماره 4، پیاپی245 (دوره ی جدید) نیمه دوم اردیبهشت ماه 1389، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) سردبیر: حسن احمدی مدیر هنری: کبری ابراهیمی تلفن: 5-22290191 توزیع وامور مشترکین: محمدرضا ملا زاده و مهدی رخشنده صفت تهران: چهار راه حافظ، پلاک 886 تلفن: 66706833 فکس: 66712211 نشانی مجله: تهران خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، نبش شمیرا، کد پستی 1977663613 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، روابط عمومی، دوست نوجوانان تصویر سازی روی جلد: حسن عامه کن

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 3