مجله نوجوان 245 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 4

اول سلام تند چهل و پنج روز ، یک ماه و نیم از بهار می گذرد. خیلی به تعطیلی مدرسه ها نمانده است. خیلی زود روزها می گذرند و تابستان خواهد آمد. راستی شما هم حس مرا دارید؟ گاهی به شوخی به اطرافیانم می گویم خدا ساعتش را روی دور تند گذاشته! تا چشم هم می گذاری شب و روز پشت سر هم مثل قطار می روند. بعضی ها در ایستگاه های نزدیک، بعضی ها در ایستگاه های دور پیاده می شوند. بعضی ها خواب می مانند و وقتی بیدار می شوند، باز شب شده است. بیایید از این روزها، از تمام ایام و لحظه های زندگیمان خوب استفاده کنیم. هم از لحظه های عمرمان خوب استفاده کنیم و هم نسبت به دوستان و اطرافیانمان مهربان تر باشیم. کار امروز را هم به فردا نگذاریم. انجام سریع کارها به انسان آرامش می دهد. وقتی درس امروز برای فردا می ماند ،درس فردا دو برابر خواهد شد. خواندنش هم زمان بیشتر نیاز دارد. اگر هر روز تکالیف همان روز را انجام بدهیم، دغدغه ای برای روز بعد وجود ندارد. به این شکل دلهره و اضطرابی برای روزهای امتحان نداریم. با خیال آسوده روی صندلی می نشینیم و به سوال های امتحان جواب می دهیم. امیدوارم بهترین نمره ها را بگیرید.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 4