مجله نوجوان 245 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 31

شدی؟ دوست دارم خودم را اینگونه معرفی کنم. پژمان قلعهنویی، عاشق پرتاب چکش و کسی که میخواهد نام ایران را در سراسر جهان طنینانداز کند. اما اینکه چگونه وارد این رشته شدم، اینکه آقای وجیهه ا... شهری در تابستان سال 87 مرا دید و برای این رشته انتخاب کرد. * با رکورد 70 متر، در ایتالیا چکش را چقدر پرتاب کردی؟ 63 متر! * چرا؟ دلایل مختلفی داشت. اول اینکه در دو هفتهای که پیش از مسابقههای ایتالیا در اردوی قوان و در هتل شهر بودم، تعریف خوبی نداشتم و مسوولان فدراسیون هم وسایل لازم را در اختیارم نمیگذاشتند. ضمن اینکه مصدومیت از ناحیه کمر هم باعث شد تا نتوانم انتظارات را برآورده کنم. * مربی فعلی تو کیست؟ واقعیت را بخواهم بگویم اینکه مربی ندارم! * توجه فدراسیون دو و میدانی به تو در چه سطحی است؟ فدراسیون اصلاً توجهی به من ندارد. آنها نه وسیلهای در اختیارم میگذارند و نه امکاناتی را برایم قائل میشوند. در گرگان هم هیچ جایی برای تمرین ندارم و همین مسئله نگرانیهایی را برای من بوجود آورده است. * هزینه تمرینها و خرید وسایل تو با چه کسی است؟ همه چیز را خودم میخرم، اما چون هدف دارم دلسرد نشده و نخواهم شد، چرا که میخواهم در اوج محرومیت برای این رشته و دوومیدانی محبوبیت کسب کنم. * در لیگ با چه تیمی شرکت داشتی؟ تیم ذوب آهن اصفهان! * این مسئله تاوانی برایت نداشت؟ مگر میشود نداشته باشد. در گرگان مسوولان ورزش استان به من میگویند تو که برای ذوبآهن کار میکنی، برو از آنها وسایل بگیر و با آنها تمرین کن. * اولین پولی که از ورزش بدست تو رسید، چه مبلغی و از کجا بود؟ اولین و آخرین پولی که از ورزش بدست آوردهام، همان پولی بود که ذوبآهنیها به من دادند، که مبلغ آن 2 میلیون و 300 هزار تومان بود. * این پول چه تفاوتی با پولهای دیگری داشت که بدست تو رسید؟ چون این پول حاصل زحمات خود من بود، برایم لذتبخش بود. * 2 میلیون و 300 هزار تومان را چکار کردی؟ هنوز خرج نکردهام و آنرا بهعنوان سپرده در یکی از بانکها گذاشتهام. * برای فصل جاری چه تصمیمی داری؟ میخواهم قرار دادم را با ذوبآهنیها دوباره تمدید کنم. * نهایت آرزوی تو در پرتاب چکش چیست؟ در کوتاهمدت میخواهم قهرمان رقابتهای پرتاب چکش آسیا در ویتنام شوم. و در همین جا هم به شما و همه علاقهمندان به ورزش دوومیدانی در

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 31