مجله نوجوان 251 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 251 صفحه 2

خدایا ، این ماه برای ما عزیز است. خدایا ، تو برای ما عزیز هستی. خدایا ما میهمان تو هستیم و تو میزبان مایی. خوش به حال ما ، خوش به حال انسان ها. خدایا می کوشیم آن طور باشیم که تو می خواهی. پس به لطف و کرمت ، ای عزیز، ای آورنده ی روز و شب ! ما را حتی لحظه ای به خودمان وامگذار!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 251صفحه 2