مجله نوجوان 15 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 15 صفحه 30

تجربه بازنویسی: الن دلین ترجمه: محسن رخش خورشید بدون گرد و غبار حتما«الکساندر فلمینگ» کاشف پنی سیلین را می شناسید. فلمینگ با بررسی یک ذره غبار ب روی میز کارش، پنی سیلین را کشف کرد. سال ها بعد، از او برای بازدید از یک آزمایشگاه مدرن دعوت شد. راهنمای آزمایشگاه در حالی که محیط استریل و پاکیزه آنجا را به او نشان داد، گفت: «واقعاً حیف که شما به یک چنین محیطی دسترسی نداشتید، معلوم نبود اگر اینجا کار می کردید چه چیزهایی که کشف نمی کردید.» فلمینگ با لبخند پاسخ داد: «مسلماً پنی سیلین را کشف نمی کردم.» نکته: از آب و جارو کردن اتاقتان دست بکشید. بهای روده درازی «مارک تواین» در جلسه اش شرکت کرده بود، سخنران مراسم از مهمان ها می خواست برای انجام کاری پول جمع کنند. تواین تصمیم می گیرد صد دلار کمک کند. سخنران باز هم به حرف هایش ادامه می دهد و تواین مبلغ را به پنجاه دلار کاهش می دهد. وقتی می بیند سخنران دست بردار نیست، تصمیم می گیرد ده دلار بدهد. بالاخره آن مرد حرفهایش را تمام می کند و سبد جمع آوری پول را دست به دست می چرخانند. وقتی سبد به دست مارک تواین می رسد، یک دلار از توی آن بر می دارد. نکته: روده درازی ممکن است برایمان خیلی گران تمام شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 15صفحه 30