مجله نوجوان 154 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 154 صفحه 11

می­گویند ماهی تا وقتی که از آب بیرون نیامده است نمی­داند که آب چه نعمت بزرگی است. این مثال را برای این می­زنم که نعمت­های بزرگ روزگار خودم را به خودم یادآوری کنم پدرم می­گوید: سالها پیش توی همین کوچه­ها و خیابانها مردم برای عزاداری سالار شهیدان و شرکت در دسته­های عزاداری دستگیر و زندانی می­شدند. برای ما که امروز بدون هیچ مشکلی برای امام حسین سینه می­زنیم و اشک می­ریزیم، کمی غیر قابل باور است که حکومتی مردم را به خاطر عزاداری برای امام حسین علیه السلام دستگیر و زندانی کند امّا این موضوع واقعیّت داشت چرا که حکومت شاه می­دانست که عزاداری عاشورا تنها گریه و زاری و سینه­زنی نیست. می­دانست که عاشورا در هر زمان و مکانی که جریان پیدا کند، حق از باطل جدا می­شود. حکومت آن زمان به مردم ظلم می­کرد و یزیدی بود. به خاطر همین از نام امام حسین می­ترسید. می­دانست که مردمی که مولایشان حسین باشد، حکومت یزید را تحمّل نمی­کنند. عاشورا در طول تاریخ در آیینه های گوناگونی تکثیر می­شود و امام خمینی آیینۀ عاشورا در جهان معار بود. امام خمینی به عنوان فرزند عاشورا در تاریخ معاصر، نتوانست حکومت یزید را تحمّل کند. پس قیام کرد تا عاشورا بار دیگر در تاریخ تکرار شود. امام خمینی در تمام طول عمر پر برکت خود با ظلم و ظالمان مبارزه کرد تا عاشورایی باشد. نام امام خمینی در تاریخ جاودانه خواهد بود چرا که تا حق و باطل در جهان وجود دارد، پرچم سرخ عاشورا بر زمین نخواهد افتاد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 154صفحه 11