مجله نوجوان 154 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 154 صفحه 20

بهروز بقایی: «محرم یعنی فلسفه، جهان بینی، نگرش کلان، نگرش به تاریخ در مقاطع بعدی، احساس مسئولیت، پذیرش مسئولیت، رفتن به سینۀ مسئولیت و رفتن در دل پذیرش مسئولیت و عمل کردن به این پذیرش، انتخاب، احترام، مواجهه، مواجهۀ نابرابری، ادای وظیفه در مقابل آیندگان، ادای وظیفه در مقابل انسان، ادای وظیفه در مقابل عدالت، ادای وظیفه در مقابل انسانیت، ادای وظیفه در مقابل تعهد، عمل سنگین، سخت، صعب، ایستادن، ایستادگی، رویارویی، باور آنچه که باید و اتفاقاً آنسان که نشاید. امّا او می­دانست که چه می­کند و کرد و به ما سکویی برای پرتاب داد. روح بزرگوار او کنار دست خداوند، جایی به روی زمین خداوند، مشغول بازی است، با تفکر آسمانی­اش. دستهای او را بریده­اند و من آنها را می­بوسم."

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 154صفحه 20