مجله نوجوان 154 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 154 صفحه 25

در ستایش خون خداوند 1 ضربان هستی تپش نفس وجود نفس بود و نبود ذکر خونین سجود قاف هر قبله و میم ملکوت 2 اینک کبوترانه­ترین لحظه­های من با نام تو گشایش درهایِ آسمان 3 هر هِق هقی برایِ تو بی­شبهه حق حق است. 4 نام تو در گلوی قناری نام تو در پگاه بهاری تشویق رودخانه به رفتن ترغیبِ کوه به ماندن 5 قطعاً سبزینۀ بهشت مرهونِ مهربانیِ سیّالِ خون توست.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 154صفحه 25