مجله کودک 437 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 437 صفحه 11

Õ چرا فقط حیاتوحشت موضوع دوربین شماست و چه چیزی باعث شد تا به عکاسی از این موضوع تمایل پیدا کنی؟ شروع کار من با همکاری با مطبوعات در زمینه کاریکاتور بود. آقای احمدرضا عابدزاده هم باعث شدند. نقاشی و کاریکاتور میکشیدم. روزی کاریکاتور آقای عابدزاده را کشیدم. وقتی برای دیدن او در سر یکی از تمریناتشان رفته بودم آن را به دستش دادم. نگاهش کرد و زد زیر خنده. جمعیت هم خیلی زیاد بود. پرسید چه کسی این کاریکاتور را به دست من داد؟ از همان موقع رابطهای دوستانه بین ما شکل گرفت و پای من به مطبوعات باز شد. بشیر و امید اولین نشریاتی بودند که با آنها همکاری کردم. Õ چه شد که به سمت عکاسی از حیاتوحش کشیده شدید؟ مدت زمان خیلی زیادی نگذشت که به سمت این شاخه از عکاسی تمایل پیدا کردم. مانند همه کودکان، من هم در دوران کودکی علاقه زیادی به حیوانات داشتم. علاقهای که با بزرگترشدنم چیزی از آن کم نشد، حتی خیلی بیشتر هم شد. انگیزة من برای پرداختن به عکاسی از حیاتوحش صرفاً به خاطر علاقه خیلی زیادی است که به حیوانات دارم، کارم را با به امانت گرفتن دوربین عکاسی دوستان و عکاسی از حیوانات در اسارت، مثلاً در باغوحشها و حتی حیوانات اهلی شروع کردم. Õ عکاسی از حیاتوحش نیازمند داشتن ابزارهای خاصی است. بله خب. همانطور که گفتم عکاسی از حیوانات را با دوربینهای ساده روسی قرضی از دوستان شروع کردم اما وقتی شما تصمیم به عکاسی از حیوانات در طبیعت دارید باید حداقل یکسری از امکانات را در اختیار داشته باشید. در گربههای نوع خارجی و شرقی شکل سر با انواع دیگر متفاوت است. گوشها بزرگتر و سر، نوک تیز است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 437صفحه 11