مجله کودک 454 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 454 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام (س) با همه کمحرفی و سن وسال بالا، گاهی لطیفهای میگفتند که حاضران در جلسه بیاختیار و با صدای بلند میخندیدند؛ در حالی که امام همچنان بیتفاوت و ساکت بودند، گویی چیزی نگفتهاند. امام این حالت را تا پایان عمر شریفشان حفظ کردند. همه آنهایی که در حسینیه جماران حضور داشتند یا از رادیو و تلویزیون صحبتهای امام را میشنیدند، شاهد بودند که امام در فرصتهای مناسب جملهای میگفتند که باعث خنده و شادی همه میشد. Õ نام کشتی: داناید Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو جنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 101 نفر Õ طول و عرض: 64 در 8 متر Õسلاح اصلی: 4 اسلحه ضدزیردریایی 40 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 454صفحه 4