مجله کودک 457 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 457 صفحه 37

با خطوط منحنی، سر را به تنه و تنه را به پاها وصل میکنیم. سپس شروع به کار بر روی جزئیات چهره و بدن خرس میشویم. با تکنیک هاشور زدن، بافت پشمی به بدن بچه خرس خود میدهیم. سپس محیط اطرف بچه خرس را به دلخواه نقاشی میکنیم. نام کشتی: لوپو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 185 نفر Õ طول و عرض: 113 در 11 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 127 میلیمتری- موشکهای اسپارو- 6 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 457صفحه 37