مجله خردسال 30 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 30 صفحه 10

روی ماه محمد حسن حسینی یک فضا نورد رفت سوی ماه ناگهان گذاشت پا به روی ماه *** ماه پاک بود لکه­ای نداشت آن فضانورد پا بر آن گذاشت *** بس که راه رفت آن فضانورد روی ماه را لکه لکه کرد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 30صفحه 10