مجله خردسال 127 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 127 صفحه 10

خیاط چمن سید محمد حسن حسینی آمد بهار، آمد با باد نوروزی روی چمن شد باز سرگرم گلدوزی خیاط بر مخمل گل دوخت، گل، گل،گل تا غنچه لب وا کرد خوش­حال شد بلبل شد تازه آن مخمل با قطره­ی باران چین داشت روی آن زد باداتو بر آن

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 127صفحه 10