مجله کودک 01 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 4

د مثل دوست به نام خدا سلام. این اولین شماره مجله دوست است. مجلّه ای که خود را دوستِ همه کودکانِ ایران می دانَد. خدا را شُکر می کنیم که به ما توفیق داد با شروع مهرماه و باز شدنِ مدرسه ها به خانه های شما بیاییم. می گویند یکی از دوستانِ یوسفِ پیامبر (ص) که بعد ازسالها به دیدار او رفته بود ، آینه ای را به رسمِ سوغاتی به یوسف(ع) داد و گفت : «هرچه فکر کردم هدیه ای را که قابلِ تو باشد ، پیدا نکردم. پس آینه ای آوردم تا تو زیباییِ خودت را در آن ببینی. پس ارزشِ هدیه من ، به خاطرِ زیباییِ توست ، وگرنه آینه به تنهایی قابلِ تو نیست.» ما هم می خواهیم از مجلّه دوست آینه ای بسازیم تا بچّه ها ، چهره زیبایِ خود را در آن ببینند. خدا کند که بتوانیم. می خواهیم به یاریِ خدا هر پنج شنبه به دیدارتان بیاییم و با خود ، شعر و قصّه و خبر و گزارش و بازی و ... بیاوریم. به این ترتیب شما فرصت دارید در تعطیلاتِ آخرِ هفته ساعتهایی را به مجلّه خودتان اِختصاص بدهید. ما هم از شما اِنتظار داریم که مَطالب را با دقّت بخوانید و برایِ ما نامه بِنویسید. مُطمئِنّیم که می توانیم دوستانِ صمیمی و وفاداری برایِ هم باشیم ، ان شاءِ الله. دوست شما ، سردبیر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 4