مجله کودک 26 صفحه 56
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 26 صفحه 56

§ یک شاهکار دیگر در عکاسی قرن! یک خنده و شکلک مضحک در سمت چپ صورت! § این هم جدیدترین نوع شکلک و خنده، البته در سمت راست صورت. یادتان که هست سه پایه کاملا محکم قرار می­گیردو در کادر و فاصله موضوع تا دوربین هم کوچکترین تفاوتی در دو عکس روی نمی­دهد. § با کنار هم گذاشتن دو عکس قبلی، یک شکل خنده­دار از آن دو ساخته می­شود. البته این عکس برای استفاده در کارت شناسایی مدرسه ممنوع است!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 26صفحه 56