مجله کودک 27 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 31

سبز یعنی بهار نوشته و طرح از مانا نیستانی صبح 29 اسفند،با بقیه صبح ها فرق داره،بوی خاصی می ده،بوی عید و بویِ... ها؟ این بوی چیه؟ پیف...بوی کوده!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 31