مجله کودک 27 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 33

شاخ طلا،گاوِ مَش حسن؟!تو این جا چی کار می­کنی/ من امروز صبح با مامانت اومدم اینجا... اون می خواست بنفشه تازه بخره،اومد دِهِ ما منم دلم می­خواست یه عیدی خوب بهت بدم،دیدم چی بهتر از کودِ تازه؟ اُه،مهربون و بخشنده ای شاخ طلا! بیا تو هم یکی از این بنفشه­ها رو به عنوان عیدی از من قبول کن! لیلی...چرا ساقۀ بنفشه بی رنگه؟ سبزه­ای که مامان گوشۀ حیاط سبز کرده رو ببین! اونم بی رنگه... یعنی چی شده؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 33