مجله کودک 27 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 34

فکر می کنی گل ها و سبزه ها مریض باشن؟ باید زود بریم به دِه!من مطمئنم صبح،بنفشه ها سالم بودن... مراقب باش ، یواش تر...یه بچه وسط خیابونه! تُرررمُززز! لیلی،شاخ طلا...سلام! نیکی،توئی؟آخ جون! اما حیف...ما الان وقت نداریم نیکی...گل ها و سبزه هامون مریض شدن گُل ها و سبزه ها؟پس منو ندیدین...صبح که از خواب پا شدم رنگ سبز پیژامه ام پریده بود! نه!...پس این بیماری گل ها نیست؟ اُه...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 34