مجله کودک 27 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 35

نه...تازه،امروز خواستم یه پیراهن سبز خوشگل به رئیس گاگولی عیدی بدم امّا ببینین.... گولاگولا رنگش کولا؟ رئیس گاگولی،شماخم؟ چراغ راهنما دیگه سبز نمی شه...درختارو ببینین بچه ها،دیروز سبز بودن اما حالا... بولا؟ سبزک،وایسا!چرا رنگت پریده؟مامان پستونکم کو؟ اِ؟دختر خاله؟ بچه­ها،می دونین که سبز رنگ بهاره،من فکر می کنم یکی خواسته عید مارو خراب کنه واسه همین ربگ سبز رو از دنیامون پاک کرده!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 35