مجله کودک 27 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 36

من می دونم کارِ کیه،حتما باز «ماتاباتا«ی بدجنسه،باید حسابشو برسیم! گولاگولا ماتاباتا،بایدزَدش باکاراتا! هاهاها!منو صدا کردی؟ چی؟ماتاباتای بدجنس؟ ...الکی خندیدم!بابا وضع من از همه تون خراب تره! طفلکی! سلام بچه­ها،دِه مارو ندیدین!سبزه ها و درخت هاش...هیچی دیگه سبز نیست!تازه،نوارِ روی پیراهنم... ریزه توهم؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 36