مجله کودک 27 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 37

بچه­ها اگه از من می­پرسین،کار،کارِ پرندۀ جادوئیه! انقدر قدرِ رنگِ قشنگِ سبزروندونستیم که تنبیهمون کرد! حق با ریزه اس همه مقصریم راست میگه...حتماً... آره،حیف...چه رنگ قشنگی بود. نه بچه­ها!این بار تقصیر کسی نیست! این صدای کیه؟از بالاست؟ آره...من اینجام،این بالا! ها؟تو؟ بله...من طراح شما هستم! بچه ها ...وقتشه که... امروز کامپیورم خراب شده،من با اون شماهازو رنگ می­کنم...رنگ سبزش کار نمی کنه!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 37