مجله کودک 27 صفحه 57
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 57

بهار افسانه شعبان­نژاد همین دیشب که من در خواب بودم بهار آهسته در را باز کرده گل زیبای من را توی گلدان دوباره با دو دستش ناز کرده به گلدانم لباسی تازه داده لباسی سبز از جنس جوانه گلم می­خندد و از خندۀ او دوباره پر شده هر جای خانه اگر بیدار بودم من هم از او گلی زیبا و خوشبو می­گرفتم و یا مانند گلدان قشنگم لباسی تازه از او می­گرفتم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 57