مجله کودک 50 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 50 صفحه 7

آقای احمد طالبینژاد مدیر جشنواره فیلم رشد است. به دفتر کار ایشان میروم و از او درباره سینمای کودک و نوجوان سوال میکنم، ایشان میگوید: «حدود سی سال پیش با تاسیس کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، سینمای کودکان و نوجوان هم متولد شد. همزمان با این اتفاق، جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان تهران به وسیله کانون راهاندازی شد. خیلی از فیلمسازان معروف امروز مثل عباس کیارستمی، امیر ناداری، بهرام بیضایی و .. کارشان را از کانون شروع کردند. جشنواره بینالمللی تهران، در زمینه انیمیشن (کارتون) هم مجموعهای از بهترین انیمیشنهای دنیا را خریدارری و عرضه کرد. در قبل از انقلاب، در بعضی فیلمها بچهها حضور داشتند، اما نقش آنها خیلی مهم نبود، بلکه برای مزهپرانی و آواز خواندن از آنها استفاده میشد. بعد از انقلاب در سال 1362 فیلم مدرسه موشها توسط خانم برومند و آقای طالبی ساخته شد. اما از سال 1368 با ساخته شدن فیلم «ماهی» فیلمسازی کودک جدیتر گرفته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 50صفحه 7