مجله کودک 50 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 50 صفحه 22

از ورزشهای رزمی چه خبر؟ پیوند ورزش و هنر؛ خوب یا بد؟ قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی همیشه بهترین انتخاب برای کارهای هنرمندان، به ویژه فیلمسازان بودهاند. پیوند هنر سینما با ورزش، هر چند شهرت زیادی برای ورزشکاران و پول زیادتری برای فیلمسازان به همراه داشته است، اما زیاد شدن شهرت گاهی به ضرر ورزشکار نیز بوده است. «بروس لی» رزمی کار سالهای دهه 50 هجری شمسی (30 سال پیش) ورزشکاری بود که بسیار زود فریب سینما را خورد، به شهرت رسید و ـ به گفته بعضیها ـ به مواد مخدر آلوده شد و به صورتی مرموز از این جهان رفت. در سالهایی که شما هنوز به دنیا نیامده بودید (سالهای دهه 50 هجری شمسی) فیلمهای رزمی بروس لی به ایران وارد شد. این فیلمها که از نظر هنری ارزش چندانی نداشت، باعث شد تا تب کاراته و کونگ فو بین جوانان و نوجوانان کشورمان بالا بگیرد. کلاسهای رنگارنگ آموزش هنرهای رزمی مانند قارچ در گوشه و کنار رویید و متاسفانه اثر نمایشی و ظاهری این رشته ورزشی بیشتر از آموزش واقعی ورزشهای رزمی تاثیرگذار شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 50صفحه 22