مجله کودک 86 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 86 صفحه 9

امام ، وقتی داستان را شنید ، لبخندی زد و فرمود : « فرمان بده تا فردا یک بار دیگر عالمان و راهبان مسیحی برای دعای باران به صحرا بروند . » روز بعد ، به دستور خلیفه ، عالمان مسیحی برای دعای باران به صحرا رفتند . امام حسن عسگری (ع) به همراه هزاران نفر از مردم ، زنان و کودکان مسلمان راهی صحرا شد . در آنجا ، یک بار دیگر پیشوای مسیحی دست به دعا برداشت و عالمان و راهبان روحانی از او پیروی کردند . چیزی نگذشت که ابرهای سیاه آسمان را پوشاند و باران شدیدی شروع به باریدن کرد . در حالی که همه چشمها با تعجب به این منظره خیره شده بود ، امام یکی از راهب ها را به یاران خود نشان داد و فرمود : « دست آن مرد را بگیرید و پیش من بیاورید !» بلافاصله چند نفر از یاران امام رفتند و دست راهب را گرفتند و پیش امام آوردند . امام رو به راهب کرد و فرمود : « لای انگشتهایت را باز کن !» راهب ، انگشتهایش را باز کرد و از میان آنها تکه ای استخوان سیاه بیرون آمد . همه چشمها به دست امام خیره شد و همه با کنجکاوی سرک کشیدند تا ببینند آن استخوان کوچک و سیاه رنگ چیست . امام ، استخوان را لای پارچه ای نرم و تمیز پیچید و ناگهان باران بند آمد . سپس ، رو به مرد راهب کرد و فرمود : « حالا دعا کن که باران ببارد !» مرد راهب دستها را به آسمان بلند کرد و دعا خواند . اما بجای آنکه باران ببارد ، ابرها کنار رفتند و خورشید نمایان شد . همه مردم با تعجب و شگفتی زیاد به این صحنه نگاه می کردند و دلشان می خواست از راز این کار سر در بیاورند . و در این میان ، کنجکاوی معتمد ، خلیفه عباسی ، از همه بیشتر بود ؛ چون طاقت نیاورد و پرسید : « این استخوان چیست !» امام لبخندی زد و با صدای بلندی ، که همه می شنیدند ، فرمودند : « این قطعه استخوان ، از بدن پاک یکی از پیغمبران الهی است . آرامگاه چند تن از پیامبران الهی در این نزدیکی قرار دارد ، و استخوانی که دیدید ، از همین مقبره ها بیرون کشیده شده است . این استخوان و حکمت خداوند است که هر بار استخوان یکی از پیامران الهی در مقابل آسمان ظاهر شود ، باران می بارد !» آن وقت امام ، استخوان را به دست معتمد و چند نفر از مسلمانان داد ، تا آن را امتحان کنند و از راستی و درستی سخن امام مطمئن بشوند . آنها هم امتحان کردند ، و هر بار نتیجه فقط باران بود و باران ! مسلمانها خوشحال شدند و نفس راحتی کشیدند ، که به راه خطا و گمراهی نرفته بودند . امام باران ، آنها را نجات داده بود . دوست، میلاد امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری (ع) را به شما عزیزان تبریک می گوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 86صفحه 9