مجله کودک 96 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 96 صفحه 7

به یادگار میگذارند. امام خمینی هم تا سن نوزدهسالگی در همین خانه، در کنار سایر اعضای خانواده و مادر گرامیشان هاجر خانم، زندگی میکنند. البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که مادر گرامی امام خمینی، سه سال قبل از سفر امام به اراک از دنیا رفتند و در حقیقت ایشان از سن ۱۶ سالگی از نعمت زندگی در کنار مادر بزرگوارشان هم محروم شده بودند.» از آقای مرادی میپرسم: معماری و فضای این خانه نسبت به زمانی که امام در اینجا زندگی میکردند، چه تفاوتی کرده است؟ آقای مرادی پاسخ میدهد: «تقریبا میشود گفت که محیط این خانه با وجود گذشت سالهای از دوران زندگی امام در خمین، هنوز تفاوتی نکرده است. به همین خاطر هم هر ساله حدود دویست و پنجاه هزار نفر از داخل کشور و بیشتر از پنج هزار نفر از خارج ایران به خمین سفر میکنند تا محیط زندگی و زادگاخ امام عزیزشان را از نزدک تماشا کنند. البته تعداد زیادی از این افراد را دانشاموزان تشکیل می دهند.» «مهدی شکری» یکی از دانشآموزانی است که برای دیدار از زادگاه امام به خانه ایشان در خمین آمده است. مهدی میگوید: «وقتی که در اینجا از دوران کودکی امام که درهمین خانه گذشته بود، برای من تعریف کردند، آرزو کردم که ای کاش صدسال زودتر به دنیا میآمدم تا در همین خانه امام را زیارت میکردم و از نزدیک با ایشان همصحبت میشدم.» «مقداد رفیعی» ۸ ساله نیز یکی از اهالی شهر خمین است، او میگوید: «تمام بچههای خمین از اینکه در شهری زندگی میکنند که روزی امام در آنجا به دنیا آمده و سالها در آنجا زندگی کرده، به شهر کوچکشان افتخار میکنند و آرزو دارند که آنها هم مانند امام در آینده انسانهای بزرگی باشند.» دوست فرا رسیدن بیستم جمادیالثانی سالروز ولادت امام خمینی(ره) را تبریک میگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 96صفحه 7