مجله کودک 96 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 96 صفحه 24

ورزش دوست پرونده یک مفسر ورزشی پیر ورزش ایران شما عطاا... بهمنش را نمیشناسید. او سالها قبل مفسر ورزشی بود و قبل از آن که در مورد ورزش بگوید با بنویسد، یک ورزشکار بود. سابقه ورزشی بهمنش اینک ۸۰ سال دارد. او از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ قهرمان دو متوسط تهران بود و همچنین هافبک راست تیم باشگاه بانک ملی از فعالیتهای دیگر ورزشی اوست. در کوهنوردی سابقه صعود به ارتفاعات دماوند، سبلان و غار شاپور کازرون را دارد. نویسندگی ورزشی او اولین مقاله خود را ۵۰ سال پیش در سال ۱۳۳۰ هجری شمسی نوشت و در مجله ورزشی «نیرو و راستی» چاپ کرد. بعدها در کیهان ورزشی و اطلاعات ورزشی هم قلم زد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 96صفحه 24