مجله کودک 98 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 98 صفحه 35

چقدر مظلومند ... برای هشتم شهریور، سالروز شهادت یاران مظلوم امام، رجایی و باهنر اگر که این دشمن نبود غارتگر نکرده بود این قدر شکوفه را پرپر اگر نمیکرد این ستمگریها را نچیده بود از باغ «مطهری»ها را دمی رها میکرد اگر که زشتی را نمیگرفت آن شب زما «بهشتی» را اگر نمیسوزاند زکینه، پرها را پر «رجایی» را و «باهنر»ها را امام، بیش از این کنار ما میماند کتاب قلبش را برای ما میخواند اگر چه این مردم فداییاش بودند بهشتیاش بودند رجاییاش بودند ولی شهیدانش که باهنر بودند برایش از دنیا عزیزتر بودند بسوزد آن دستی که سوخت جانش را گرفت، از دستش بسیجیانش را همیشه غمگین است دل جمارانش چقدر مظلومند امام و یارانش... افشین علاء ۸۲/۴/۲۹

مجلات دوست کودکانمجله کودک 98صفحه 35