مجله کودک 128 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 128 صفحه 29

برنامه بازی های تیم فوتبال کشورمان برنامه مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2004 آتن (گروه ایران) در هفته های آینده به صورت زیر است: 25 فروردین کره جنوبی و مالزی بازی در کره ساعت 30/17 27 فروردین ایران و چین بازی در ورزشگاه آزادی ساعت 30/17 10 اردیبهشت ایران و مالزی بازی در ورزشگاه آزادی ساعت 30/17 11 اردیبهشت چین و کره جوبی بازی در چین 22 اردیبهشت کره جنوبی و ایران بازی در کره محمد مایلی کهن حسین کعبی از اختراع «وتیل» در هواپیماهای گلاستر 29/28 استفاده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 128صفحه 29