مجله کودک 166 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 166 صفحه 37

سرباز ارتش آلمان- محل خدمت جبهه شرقی- (سال 1941) جبهه شرقی ارتش آلمان در برابر ارتش شوروی سابق (روسیه فعلی) قرار داشت. در تصویر یکی از سربازان آلمانی مأمور به خدمت در این جبهه را می بینید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 166صفحه 37