مجله کودک 166 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 166 صفحه 43

گروهبان دوم نیروی هوای آلمان- (سال 1943) · در گرماگرم جنگ دوم جهانی، بخشی از نیروی هوایی آلمان که در ایتالیا خدمت می کردند با چنین یونیفورمی در صحنه جنگ ظاهر می شدند. تفنگ FG42 که در آن زمان از مدرن ترین سلاح های جنگی بود، در اختیار این نیروها که تعلیمات چتر بازی نیز دیده بودند، قرار داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 166صفحه 43