مجله کودک 250 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 250 صفحه 14

آنچه دربارهی «صهیونیسم» میخواستید بدانید آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در اخبار میشنوید و میخوانید که همواره، سیاستهای رژیم اشغالگر قدس، مورد حمایت آمریکا قرار میگیرد. این حمایتها که بسیار گسترده است، به دلیل فعالیت تشکیلاتی صهیونیستی به نام آآیپاک» در آمریکا است. آیپاک یک کمیتهی امور عمومی دارد که قویترین گروه فشار صهیونیستی در آمریکاست. این کمیته از سال 1951 به بعد فعال است و هدف اصلی آن افزایش کمکهای اقتصادی آمریکا به رژیم صهیونیستی میباشد. در حال حاضر، قدرت و نفوذ آیپاک در سیاست خارجی آمریکا آنقدر زیاد است که سه موضوع اصلی را برای آمریکاییها، تعیین کرده است: اول: تحریم اقتصادی ایران. دوم: طرح انتقال سفارت آمریکا از تل آویو (مرکز رژیم صهیونیستی) به بیتالمقدس شرقی. سوم: حفظ کمکهای مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی. آیپاک که در بخشهای تبلیغاتی و فرهنگی آمریکا بسیار فعال است. بسیاری از مجریان، گویندگان رادیو و تلویزیون آمریکا، سردبیران نشریات، خبرنگاران و ... طرفداران متعصب صهیونیستها هستند. 80 درصد وسایل ارتباط جمعی آمریکا، شبکههای تلویزیونی و روزنامههای اصلی این کشور زیر سلطهی صهیونیستها است. * جنگهای اعراب و رژیم صهیونیستی ¨ جنگ 1948 میلادی پس از اینکه معلوم شد صهیونیستها، دولت اسرائیل را ایجاد کردهاند در سال 1948 (1324 هجری شمسی) نیروهای نظامی و چریکی کشورهای عربی با هدف درهم کوبیدن رژیم اشغالگر، از سراسر جهان عرب به سوی فلسطین سرازیر شدند. این اولین جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی بود که در ابتدا با پیروزی اعراب همراه بود. اما صهیونیستها با نفوذی که در آمریکا داشتند، توانستند در شورای امنیت سازمان ملل کاری کنند تا آتشبس به وجود آید. در دورهی آتش بس، دولت صهیونیستی به سرعت شروع به خرید اسلحه و مهمات کرد و برعکس، اعراب نتوانستند از سلاح مدرن و بیشتری بهره بگیرند. مجددا در همین سال جنگی دوباره شروع شد و کشورهای کوچک عربی شکست خوردند. آنها سرزمینهای زیادی را هم از دست دادند. این سرزمینها به تصرف صهیونیستها درآمد. در جنگ 1948، نیروهای سوریه، مصر، لبنان و اردن شرکت داشتند. اما سر راه به نگهبان برخورد میکند. جیمی فکر میکند که چگونه گدارد را نجات دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 250صفحه 14