مجله کودک 288 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 288 صفحه 35

مشکلات اقتصادی که خانواده با آن ها دست به گریبان است توجه به کتاب قصه و شعر بچه ها چه اهمیتی می تواند داشته باشد . اما باید از یاد نبریم که ادبیات کودک - چه شعر و چه قصه - یکی از درهای اولیه ورود ذهن فعال شما به سرزمین پهناور وجذاب ادبیات سرزمینتان است . این ادبیات اثر زیادی بر اخلاق نوع نگاه شما به زندگی وحفظ ارزش های انسانی دارد . اگر سودجویی عده ای اجازه دهد و داد و ستد وسوداگری آن ها مجالی دهد ، ادبیات کودک به خوبی پایه ی ارزش های انسانی را محکم وقوی خواهد کرد . کتاب های کم مایه و بی هویتی که بخش زیادی از کتاب های کودکان را تشکیل داده است برای همه و از جمله تولید کنندگان این آثار ضعیف وکودکان آن ها ضرر دارد ، آن ها به امید به دست آوردن ریالی بیشتر ، آتشی را برافروخته اند که همه را در خود خواهد سوزاند" لازم است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، آموزش و پرورش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حوزه هنری ، مراکز فرهنگی هنری شهرداری ها مطبوعات وسایر رسانه ها با جدیت به خاطر آورند که ذهن شما ماده ی خام صنعت ، فرهنگ ، اقتصاد و مدیریت آینده است . بود . کریستف کملب ناخدای این سه کشتی بود . که به گمان خود به سوی هند می رفت ، اما پس از ماهها دریانوردی سر از سواحل آمریکا درآورد . او بومیان سرخپوست آمریکایی را به گمان اینکه هندی هستند ، "هندی" نامید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 288صفحه 35