مجله کودک 392 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 392 صفحه 3

آیا می­دانید که ... حواس پنج­گانه بینایی: با ورود نور به چشم­های ما، پیام­هایی به مغز ارسال می­شود و مغز به ما می­گوید چه دیده­ایم. پلک­ها از چشم­های ما محافظت می­کنند و اشک­ آن­ها را تمیز می­کند. وقتی هوا تاریک می­شود، مردمک چشم ما بزرگتر می­شود تا نور بیشتری وارد چشم ما شود و ما بهتر ببینیم. بویایی: اگر چه بوها قابل مشاهده نیستند، اما با ورود بو به بینی و رسیدن به قسمت عقب بینی، اعصاب بینی پیام­هایی را به مغز ارسال می­کند و مغز به ما می­گوید که چه بویی است. از آنجایی که حس بویایی به حس چشایی کمک می­کند، اگر بینی ما گرفته باشد و نتوانیم خوب­بوها را تشخیص دهیم، کار چشیدن نیز برای ما سخت خواهد بود. چشایی: روی زبان ما، هزاران برجستگی کوچک وجود دارد که درونشان عصب­هایی قرار دارند. این اعصاب پیام­هایی را درباره­ی آن­چه خوردیم به مغز ما ارسال می­کنند و ما مزه­ها را تشخیص می­دهیم. هر مزه، توسط قسمتی از زبان تشخیص داده می­شود. مزه­ی شیرین بیشتر توسط بخش جلویی زبان، مزه­ی شورتوسط قسمت­های کناری زبان و مزه­ی تلخ بیشتر توسط قسمت عقبی زبان حس می­شود. شنوایی: صداها ارتعاشاتی هستند که باعث لرزش پرده­ی گوش می­شوند. این لرزش به نوبت 3 قطعه استخوان گوش را نیز می­لرزاند. یک عصب این پیام­ها را به مغز می­رساند و ما صدا را می­شنویم. لامسه: اعصابی که درست در زیر پوست ما قرار دارند، به ما کمک می­کنند تا گرما، سرما، درد، نرمی، زبری و تیزی را حس کنیم. این عصب­ها پیام­هایی را در مورد آن چه لمس کرده­ایم، به مغز ارسال می­کنند. از آنجایی که نوک انگشتان ما عصب­های بیشتری دارند، ما به وسیله­ی نوک انگشتان بهتر می­توانیم اشیاء را حس کنیم. علی کرامتی ، 11 ساله، از تهران مهدیه فرخی / کلاس دوم / از داودآباد ساقی سرمدی / کلاس چهارم / از تهران فاطمه داودآبادی / کلاس دوم / از داودآباد المیراسادات سجادی / از تهران طاهره داودآبادی / کلاس چهارم / از داودآباد تمبرهای ایتالیایی موضوع تمبر: تمبر قدیمی مدونا و پارما قیمت: 15 واحد سال انتشار: 1860

مجلات دوست کودکانمجله کودک 392صفحه 3