مجله کودک 392 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 392 صفحه 5

طبیعت اینها - شاه و عوامل او - مثل سگ درنده است. اگر در مقابل سگ درنده بایستید و دست به رویش بلند کنید، جا می­خورد، و اگر هجوم ببرید، پا به فرار می­گذارد. ولی اگر در مقابل آن جا خالی کنید، بترسید، خودتان را ببازید و حالت عقب نشینی به خود بگیرد، به شما هجوم می­آورد و تا پای شما را نگیرد و شما را از پا در نیاورد، رهایتان نمی­کند. اینها اول از شما می­خواهند که فلان مطالب را نگویید. اگر تسلیم شدید، می­خواهند که در مورد فلان مسئله هم صحبت نکنید. اگر عمل کردید، به شما می­گویند به فلان کس دعا کنید. بعد هم تایید لوایح کذا را از شما می­خواهند. عاقبت هم از شما که در خدمت ساواک قرار گیرید و برای آنها گزارش هم بدهید. بالاخره ما باید یک جایی جلو آنها بایستیم، و چه بهتر که این کار را در همان قدم اول بکنیم. در این صورت، آنها وادار به عقب­نشینی خواهند شد و شما حتماً موفق خواهید بود. موضوع تمبر: چهره شخصیت ( سیسیلی ) قیمت: 2 واحد سال انتشار: 1866

مجلات دوست کودکانمجله کودک 392صفحه 5