مجله کودک 392 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 392 صفحه 27

تو و خورشید با هم دو تا همکار هستید اگر ما خواب باشیم شما بیدار هستید تو در شب­های تاریک چراغ خواب مایی تو نقره رنگ هستی و او زرد و طلایی چه جوری رفته­ای تو در آن بالای بالا مواظب باش یک وقت نیفتی بر سر ما موضوع تمبر: طراحی هنری قیمت: 5 واحد سال انتشار: 1869

مجلات دوست کودکانمجله کودک 392صفحه 27