چشمه خورشید 1
مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

عاشورا چشمۀ جوشان حماسه و آزادگی و رمز جهاد پایدار برای ماندگاری آیینِ الهی(اسلام) است، آیینی پیام‌آور توحید و عدل و در خور شأن والای انسان، تا به برکت شعور خدادادی و شور حقیقت‌خواهی، شایستۀ جانشینی پروردگار در زمین باشد؛ جان او باید تجلیگاه  «توحید» و «عدل» شود.

عاشورا، الهام‌بخش انقلاب شورآفرینی است که در روزگار ما بزرگترین حادثه‌ای است که با راهبری عاشورایی بزرگ عصر، امام خمینی(س)، عزم استقرار زندگی بر پایۀ توحید و عدل را نموده است.

باید فرصتهای شناختِ درست محتوای حرکت عاشورای حسینی را ارج نهاد و حضور دانشوران و نخبگان فرهنگی کشور و دیگر ملتهای مسلمان و دانشوران غیرمسلمان را برای شناخت و تحلیل این محتوا و تأمل و تدبر در آن پاس داشت. نشستهای علمی در این مقوله‌ها می‌تواند آموزش، تحقیق و تبلیغ را در زمینۀ تبیین اندیشه‌های بلند اسلام، عاشورا و امام راحل(س)، توسعه و تکامل بخشد.

کتاب حاضر، دفتر اول از مجموعه مقالات برگزیدۀ هیأت داوران علمی کنگره جهت چاپ است که به مناسبت برگزاری این همایش ارجمند علمی تقدیم اهل درد و درک می‌شود. سایر مقالات برگزیده نیز، در دفترهای دیگری به نوبت نشر می‌یابد.

‏ ‏

‏ ‏


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه vii

ملاکهای مورد توجه هیأت داوران علمی در ارزیابی مقالات عبارتند از:

ـ وضوح حوزه و موضوع تحقیق

ـ رسایی عنوان تحقیق

ـ تصویر روشن از الگوی تحقیق

ـ نوشناسی، نوآوری و خلاقیت در طرح بحث

ـ نظم و ترتیب منطقی تحلیل

ـ اتقان و استدلال

ـ ارجاعات و مستندات و مآخذ مورد نیاز

ـ موضع روشن نسبت به دیگر آراء و نظرات در باب موضوع تحقیق

ـ رعایت قواعد نگارش (اصول واژه بندی، نشانه گذاری و دیگر قواعد دستوری) و شیوایی نگارش

ـ تناسب فصلها و بخشهای تحقیق

ـ کیفیت چکیده مقاله

ـ رعایت کمیت حجم مورد نیاز تحقیق

ـ کیفیت نتیجه گیری

نکاتی چند که ذکر آنها لازم به نظر میرسد:

1ـ مقالات رسیده به کمیتۀ علمی کنگره نزدیک به 300 مقاله از داخل و خارج کشور می‌باشد.

2ـ فرهنگ عاشورا و تعالیم عاشورایی امام(س) دو گرایش عمده در تدوین مقالات بوده اند.

3ـ در ویراستاری مقالات حتی المقدور کوشش بر آن بوده است تا به کمترین تغییرات مورد نیاز اکتفا شود.

4ـ در سازمان دهی مقالات در هر دفتر تنوع هماهنگ موضوعات (فرهنگ عاشورا، تعالیم عاشورایی امام(س)) و دیدگاهها (کلامی، اجتماعی، سیاسی، فقهی و هنری) مورد توجه بوده اند.

کنگرۀ بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا

 

 

 

 

 

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه viii