مجموعه مقالات کنگره بین المللی تبیین انقلاب اسلامی
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

موسسه چاپ و نشر عروج

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایدئولوژی، رهبری و فرآیند انقلاب اسلامی (جلد اول)

‏مجموعه مقالات کنگرۀ بین المللی تبیین انقلاب اسلامی‏

‏ ‏

‎o‎ تدوین:‏ کمیتۀ علمی ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (س)‏

‎o‎ ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‎o‎ چاپ اول:‏ بهار 1382‏

‎o‎ شمارگان:‏ 2000 نسخه‏

‎o‎ قیمت:‏ 1800 تومان‏

‎o‎ قیمت دورۀ دو جلدی:‏ 3700 تومان‏

‏ ‏

ایدئولوژی رهبری و فرآیند انقلاب اسلامیج. 1صفحه IV