دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
بخش سوم: تبلیغ و بزرگداشت فرهنگ عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

بخش سوم: تبلیغ و بزرگداشت فرهنگ عاشورا

 

 

 

بخش سوم

 

 

تبلیغ و بزرگداشت فرهنگ عاشورا


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 237


مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 238

از جمله زمینه‌های گفتگو در مصاحبه‌ها، موضوع وضعیت امروز تبلیغ، موانع تبلیغ سالم و سازنده و چگونگی تبلیغ آموزنده و درست و شیوه‌های غنی ساختن محتوای آنها از نظر تربیت و سازندگی بوده است که در این بخش دیدگاههای اساتید مصاحبهشونده آمده است.

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 239