دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فصل دوم: تاریخ نگاری عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: تاریخ نگاری عاشورا

فصل دوم

تاریخنگاری عاشورا

بخشی از مباحث نظری دربارۀ شناخت عاشورا مربوط به تاریخنگاری عاشورا است. در این فصل، مدار اصلی گفتگو دربارۀ ماهیت و روشهای وقایعنگاری و تحلیل و تبیین تاریخ عاشوراست. مقتلنویسی، عنوان خاص تاریخنگاری عاشوراست. غرض عمده از نگارش مقتل در تاریخنگاری اسلامی، تبیین ماهیت والا و پاسداری از ارزشهای متعالی رخ داده در قیام عاشوراست.

در این فصل، به ارائۀ نظرات مصاحبهشوندگان درباره چگونگی ضبط حوادث عاشورا، راویان آن و ارزیابی منابع و مدارک عاشورا، پرداخته شده است.

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 227