دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فصل چهارم: درسها و دستاوردهای نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: درسها و دستاوردهای نهضت عاشورا

فصل چهارم

درسها و دستاوردهای نهضت عاشورا 

واقعۀ عاشورا، دستاوردهای عظیمی در دو عرصۀ اندیشه و عینیت انسانی ـ اجتماعی داشته است.

ـ در عرصۀ اندیشه، درسها و دستاوردهای عاشورا در اندیشۀ سیاسی، عرفان، کلام و فقه و اخلاق، را باید در یک کاوش معرفتشناسانه جستجو نمود.

ـ حضور و جریان تعالیم عاشورا در حوزۀ تربیت انسانی و حرکتهای اجتماعی در طول حیات اسلام و مسلمانی از وجهه‌های گوناگون انسانشناسی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی، قابل تأمل و تدقیق است. تأثیر و دستاورد رخداد عظیم عاشورا در دو قلمرو انسانسازی و جامعهسازی، مد نظر این عرصۀ دوم است.

 

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 173