دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فصل سوم: مراحل و سیر وقوع نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: مراحل و سیر وقوع نهضت عاشورا

فصل سوم

مراحل و سیر وقوع نهضت عاشورا

حادثه عاشورا رویدادی نیست که در روز عاشورا رخ نموده باشد، بلکه عاشورا حرکت و جریانی بود که از آغاز تا پایان، چند ماه به طول انجامید و حادثۀ دشت نینوا نقطه فرجامین این حرکت قهرمانانه بود.

این جریان با حرکت امام از مدینه به سوی مکه آغاز شد و در طی چند ماه پس از گذشت فراز‌ها و مراحلی که هر یک خود رویدادهای چندی را شامل می‌شدند، با شهادت حماسی امام(ع) و معدود اصحاب و یاران پاکبازش به فرجام پرشکوه خود رسید.

فرازها و مراحل عمدۀ حرکت امام کداماند؟ آیا حرکت امام از آغاز تا انجام در همه این مراحل بر اساس تئوری واحدی قابل تفسیر و تبیین است و یا هر مرحله از حرکت امام(ع) را باید با تئوری جداگانه‌ای تحلیل نمود؟

برآورد شما از مراحل و سیر وقوع حوادث نهضت چیست؟

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 153