دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها)
فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

فصل دوم 

فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

تحلیل و تفسیر ماهیت حرکت و قیام سیدالشهدا، چرایی، انگیزه‌ها و اهداف آن، پرسشهای چندی را در برابر اندیشمندان و محققان قرار داده است که بر اساس نوع پاسخ به این پرسشها، دیدگاهها و برداشتهای متفاوت و گاه متضاد از رویداد عاشورا شکل گرفته است.

امام در حرکت خویش چه هدف یا هدفهایی را به دنبال بودند؟

شهادت‌خواهی، احیاگری و اصلاح‌طلبی، امر به معروف و نهی از منکر، انجام وظیفه و ادای تکلیف الهی، سرنگونی حاکمیت جور یزیدی و برپایی حکومت عدل اسلامی، از جمله دیدگاههای عمده‌ای هستند که در تفسیر حرکت امام و تبیین انگیزه و اهداف آن از سوی اهل تحقیق و نظر، پیشنهاد شده است.

دیدگاه شما در تبیین فلسفه و اهداف نهضت عاشورا و پرسشهای مطرح در این باب چیست و نسبت رأی برگزیده خویش را با دیگر برداشتها و نظرات موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

‎ ‎

مجموعه مقالات کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورادفتر اولصفحه 65